Företagsnyheter

  • Introduktion till NC-svarvprogrammering

    一、 Bestämmelser om koordinatsystem och rörelseriktning för svarv 1. Det antas alltid att arbetsstycket är stationärt och att verktyget rör sig i förhållande till arbetsstycket.2. Koordinatsystemet är ett högervänt kartesiskt koordinatsystem.Som visas i figuren är tummens riktning...
    Läs mer
  • Vilka är delarna av CNC-svarvning

    ● värd, som är huvuddelen av CNC-verktygsmaskinen, inklusive maskinkropp, kolumn, spindel, matningsmekanism och andra mekaniska delar.Han är en mekanisk del som används för att slutföra olika skärprocesser.● CNC-enhet är kärnan i CNC-verktygsmaskiner, inklusive hårdvara (tryckt kretskort, CRT ...
    Läs mer