Bilindustri

Anpassning av mekaniska delar är en viktig del av transmissionssystemet, speciellt för att ta bort blixtar, grader, avfasningar, skärmärken från bearbetningskniven, minska tandytans grovhet, finpolering etc., inga stötar under avgradning och polering och ingen förändring av maskineri. delarnas geometriska dimensioner och den höga precisionen hos de kastade mekaniska delarna kan effektivt förbättra transmissionskvaliteten hos de mekaniska delarna och minska transmissionsljudet.Det kan effektivt förbättra överföringskvaliteten.Lös professionellt de tekniska problemen med att avgrada olika mekaniska precisionsdelar till vinkelspegelpolering.

Definitionen av anpassning av mekaniska delar är:

1. Komponenter-en kombination av delar som realiserar en viss handling (eller: funktion).Komponenten kan vara en enskild del eller en kombination av flera delar.I denna kombination är den ena delen den huvudsakliga, som realiserar den etablerade handlingen (eller: funktionen), och de andra delarna spelar bara hjälpfunktioner som anslutning, fästning och styrning.

2. Komponenter - under normala omständigheter kallas alla delar och komponenter utom ramen tillsammans som komponenter.Självklart är racket också en komponent.

3. Delar - en enskild komponent som inte kan tas isär.

Bilindustri

Processen med skräddarsydd bearbetning av delar har extremt stränga krav.En lätt slarv i bearbetningen kommer att göra att felet i arbetsstycket överskrider toleransintervallet, vilket kräver upparbetning eller tillkännagivande av att ämnet skrotas, vilket ökar produktionskostnaden.Därför kan vilka krav som finns för precisionsbearbetning av delar hjälpa oss att förbättra produktionseffektiviteten.För det första måste storlekskraven bearbetas i strikt överensstämmelse med form- och positionstoleranskraven i ritningarna.Även om storleken på de delar som bearbetas av företaget inte kommer att vara exakt samma som storleken på ritningen, är den faktiska storleken inom toleransen för den teoretiska storleken, och det är en kvalificerad produkt och är en del som kan användas.

När arbetsstycket genomgår en efterbehandlingsprocess efter en viss tid, bör det bearbetas på en maskin med högre precision, så att arbetsstycket kan uppnå hög precision.

Skräddarsydd bearbetning av delar innebär ofta ytbehandling och värmebehandling, och ytbehandlingen bör placeras efter precisionsbearbetning.Och i processen med precisionsbearbetning bör tjockleken på det tunna lagret efter ytbehandling beaktas.Värmebehandling är att förbättra metallens skärprestanda, så det måste utföras före bearbetning.

Skräddarsydd bearbetning av delar och komponenter följs av utrustningskrav.Grov och fin bearbetning bör utföras med utrustning med olika prestanda.Eftersom grovbearbetningsprocessen är att skära de flesta delar av ämnet, kommer en stor mängd inre spänningar att genereras i arbetsstycket när matningshastigheten är stor och skärdjupet är stort, och då kan ingen efterbearbetning utföras.

Fördelarna med anpassning av icke-standardiserade mekaniska delar slutar inte där.Fördelen med denna tjänst är att den fullt ut kan möta användarnas behov.Utrustning anpassad efter användarnas behov kan möta företagens produktionsbehov och förbättra produktionseffektiviteten.Samtidigt, just för att utrustningen är anpassad efter efterfrågan, kommer kostnaden för testning och arbetskraft att minska kraftigt, vilket effektivt kan kontrollera kostnaderna och förbättra produktens konkurrenskraft.

Anpassning av icke-standardiserade mekaniska delar Det nuvarande samhället är en utrustning som domineras av utbud och efterfrågan, och produkterna som produceras av företag bör förbättra marknadsekonomins kapacitet.För tillverkare är förbättrad produktionseffektivitet och perfektion av produktförpackningar ett sätt att förbättra konkurrenskraften genom egna ansträngningar.Fördelen med icke-standardiserad mekanisk bearbetning är skräddarsydd bearbetning, vilket gör att företag kan anpassa produktförpackningar fritt.

Förpackningar är ofta konsumentens intryck av en produkt, och kvaliteten på produktens intryck kan påverka konsumenternas köplust.Vid homogenisering av varor vill vi få produkter att sticka ut och skräddarsy utsökta produktförpackningar.